Publicaties

Voor u, van ons

Kroniek pensioenrecht 2023

Advocatenblad, nr 4/ 2023
De pensioenwereld wacht in spanning af of de grootste pensioenhervorming uit de Nederlandse geschiedenis, na de Tweede Kamer1 ook de Eerste Kamer zal halen. Deze pensioenhervorming is vervat in het voorstel van Wet toekomst pensioenen (de Wtp)2. In dit Kroniekjaar werd bovendien uitspraak gedaan in voor de ontwikkeling van het pensioenrecht belangrijke zaken.

Kroniek pensioenrecht 2021-2022

Advocatenblad, nr 4/ 2022
In de Kroniek Pensioenrecht in het Advocatenblad wordt een selectie van belangrijke en opvallende jurisprudentie op het gebied van het pensioenrecht behandeld. In mei 2022 is de Kroniek verschenen met jurisprudentie uit de periode februari 2021 tot en met februari 2022.

Kroniek Pensioenrecht 2020-2021

Advocatenblad, nr 4/ 2021
In de Kroniek Pensioenrecht in het Advocatenblad wordt een selectie van belangrijke en opvallende jurisprudentie op het gebied van het pensioenrecht behandeld. In mei 2021 is de Kroniek verschenen met jurisprudentie uit de periode februari 2020 tot en met februari 2021.

Kroniek pensioenrecht 2019-2020

Advocatenblad, nr 4/ 2020
In de Kroniek Pensioenrecht in het Advocatenblad wordt een selectie van belangrijke en opvallende jurisprudentie op het gebied van het pensioenrecht behandeld. In mei 2020 is de Kroniek verschenen met jurisprudentie uit de periode februari 2019 tot en met februari 2020.

Kroniek pensioenrecht 2018-2019

Bron: Advocatenblad, nr 5/ 2019
In de Kroniek Pensioenrecht in het Advocatenblad wordt een selectie van belangrijke en opvallende jurisprudentie op het gebied van het pensioenrecht behandeld. Begin 2019 is de Kroniek verschenen met jurisprudentie uit de periode april 2018 tot en met april 2019

Kroniek pensioenrecht 2016-2017

Bron: Advocatenblad Kronieken, nr 4/ 2018
In de Kroniek Pensioenrecht in het Advocatenblad wordt een selectie van belangrijke en opvallende jurisprudentie op het gebied van het pensioenrecht behandeld. Begin 2018 is de Kroniek verschenen met jurisprudentie uit de periode 2016-2017

Kroniek pensioenrecht 2015-2016

Bron: Advocatenblad Kronieken, nr 3/ 2017
In de Kroniek Pensioenrecht in het Advocatenblad wordt een selectie van belangrijke en opvallende jurisprudentie op het gebied van het pensioenrecht behandeld. Begin 2017 is de Kroniek verschenen met jurisprudentie uit de periode 2015-2016

Kroniek pensioenrecht 2014-2015

Bron: Advocatenblad Kronieken, nr 4/ 2016
In de Kroniek Pensioenrecht in het Advocatenblad wordt een selectie van belangrijke en opvallende jurisprudentie op het gebied van het pensioenrecht behandeld. Begin 2016 is de Kroniek verschenen met jurisprudentie uit de periode 2014-2015

Kroniek pensioenrecht 2013-2014

Bron: Advocatenblad Kronieken, nr 1/ 2015
In de Kroniek Pensioenrecht in het Advocatenblad wordt een selectie van belangrijke en opvallende jurisprudentie op het gebied van het pensioenrecht behandeld. Begin 2015 is de Kroniek verschenen met jurisprudentie uit de periode 2013-2014

Kroniek pensioenrecht 2012-2013

Bron: Advocatenblad Kronieken, nr 1/ 2014
In de Kroniek Pensioenrecht in het Advocatenblad wordt een selectie van belangrijke en opvallende jurisprudentie op het gebied van het pensioenrecht behandeld. Begin 2014 is de Kroniek verschenen met jurisprudentie uit de periode 2012-2013

Kroniek pensioenrecht 2011-2012

Bron: Advocatenblad Kronieken, nr 1/ 2013
In de Kroniek Pensioenrecht in het Advocatenblad wordt een selectie van belangrijke en opvallende jurisprudentie op het gebied van het pensioenrecht behandeld. Begin 2013 is de Kroniek verschenen met jurisprudentie uit de periode 2011-2012.

Kroniek pensioenrecht 2010-2011

Bron: Advocatenblad 2012/3
Al enkele jaren wordt in het Advocatenblad een Kroniek Pensioenrecht gepubliceerd. In de Kroniek 2010-2011 zijn uit de jurisprudentie weer diverse interessante pensioenkwesties naar voren gebracht.

Kroniek pensioenrecht 2009 - 2010

Bron: Advocatenblad 2011/1
In de Kroniek pensioenrecht 2009-2010 worden pensioenrechtelijke onderwerpen belicht, die in de periode 2009-2010 actueel zijn geweest. De nadruk ligt daarbij op de jurisprudentie.

Kroniek pensioenrecht 2008 - 2009

Bron: Advocatenblad 2010/1
In de Kroniek pensioenrecht 2008-2009 worden pensioenrechtelijke onderwerpen belicht, die in de periode 2008-2009 actueel zijn geweest. De nadruk ligt daarbij op de jurisprudentie.

Waardeoverdracht lijkt gevaarlijk adviesterrein

Bron: Weekblad voor Financiële Dienstverleners 2009/nr.42
Waardeoverdracht in verband met wijziging van de pensioentoezegging van een premieovereenkomst naar een uitkeringsovereenkomst is gevaarlijk adviesterrein.

Kroniek pensioenrecht 2007 - 2008

Bron: Advocatenblad 2008/15
In de Kroniek pensioenrecht 2007-2008 worden pensioenrechtelijke onderwerpen belicht, die in de periode 2007-2008 actueel zijn geweest. De nadruk ligt daarbij op de jurisprudentie.

PW verkleint discrepantie tussen aanspraak en dekking

Bron: Pensioen Magazine 2006/8/9
Onder de Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW) kwam het regelmatig voor dat een pensioenverzekering (meestal een C-polis), gesloten ter dekking van pensioenaanspraken van een werknemer op grond van een pensioentoezegging, niet aansloot bij de aanspraak die deze werknemer eraan kon ontlenen of dacht te kunnen ontlenen. Dan bestaat er dus een gat tussen de pensioentoezegging en de aanspraak enerzijds en de verzekering (C-polis)anderzijds. Dat is voor alle betrokken partijen – werknemer, werkgever en uitvoerder – een uiterst onwenselijke situatie die in de praktijk niet door het regime van de PSW werd voorkomen. In het onderhavige artikel komt de vraag aan de orde of de Pensioenwet (PW), die inmiddels in werking is getreden, een einde aan deze discrepantie maakt.

Kroniek pensioenrecht 2005-2006

Bron: Advocatenblad 2007/3
De Kroniek pensioenrecht 2005-2006 geeft een overzicht van de belangrijkste of interessantste ontwikkelingen in het pensioenrecht in de periode 2005-2006.

Kroniek pensioenrecht 2004 - 2005 deel l

Bron: Advocatenblad 2005/10 en 2005/11
De uit twee delen bestaande Kroniek pensioenrecht 2004-2005, geeft een overzicht van pensioenrechtelijke onderwerpen die in de periode 2004-2005 actueel waren.

Pensioenaanspraken bij fusies en overnames

pdf, Pensioen & Praktijk, augustus 2008

Kroniek pensioenrecht 2004 - 2005 deel II

Bron: Advocatenblad 2005/10 en 2005/11
De uit twee delen bestaande Kroniek pensioenrecht 2004-2005, geeft een overzicht van pensioenrechtelijke onderwerpen die in de periode 2004-2005 actueel waren.

Pensioenaanspraken bij fusies en overnames

pdf, Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtspraktijk, april 2008

Overgang naar een Collectieve beschikbare premieregeling: ‘wijzigen is één, binden is twee’

pdf, Pensioen & Praktijk, augustus 2006

Insurance for old age pension benefits following mergers and acquisitions in the Netherlands

pdf, Inhouse Lawyer, februari 2006.

Nieuw verzekeringsrecht en pensioenovereenkomsten

pdf, Pensioen & Praktijk, februari 2006

Uitleg van een pensioenreglement

pdf, WPNR, mei 2005

Pensioeninkomen en alimentatie

pdf, Pensioen & Praktijk, november 2005

Fusie, splitsing en doorstart in het Vrijstellingsbesluit Wet Bpf

pdf, Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, februari 2005

VUT of … (pre)pensioen?

pdf, ArbeidsRecht, januari 2005

Gewijzigd wetsvoorstel bestuursstructuur pensioenfondsen

pdf, Pensioen & Praktijk, juni 2003

Wetsvoorstel bestuursstructuur pensioenfondsen

pdf, Pensioen & Praktijk, oktober 2002

Uitzonderingspositie pensioenregelingen bij overgang van onderneming herzien

pdf, ArbeidsRecht, januari 2002