Pensioenuitvoerders

Pensioenuitvoerders

Als professionele speler in het pensioenveld wordt er nogal wat van u verwacht. U krijgt daardoor te maken met tal van uiteenlopende pensioen-juridische vraagstukken.

Zo dienen pensioenfondsen en pensioenverzekeraars er zorg voor te dragen dat de pensioenregelingen die zij uitvoeren steeds voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Wat mag nu wel en wat mag niet? En natuurlijk moeten documenten zoals pensioenreglementen, uitvoeringsovereenkomsten, uitvoeringsreglementen en startbrieven, voldoen aan de eisen die wet- en regelgeving daaraan stellen. Tijdige en duidelijke communicatie staan in de Pensioenwet centraal en dat betekent dat pensioenuitvoerders aan vele informatieverplichtingen moeten voldoen. Geeft u daar op juiste wijze invulling aan, en zo niet, hoe dan wel?

Daarnaast moet de inrichting van de interne organisatie van een pensioenuitvoerder, in het bijzonder van een pensioenfonds, in overeenstemming zijn met de eisen die de Pensioenwet en de Principes voor goed pensioenfondsbestuur stellen. Hoe liggen de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen een pensioenfonds?  En hoe gaat u als pensioenuitvoerder om met het interne toezicht?

In de praktijk krijgt een pensioenuitvoerder met vele andere juridische vragen en procedures te maken, mogelijk op het gebied van taakafbakening, mogelijk op het gebied van faillissementsrecht of rechtspersonenrecht, mogelijk op een heel ander vlak. En ook voor pensioenuitvoerders geldt: waar gehakt wordt, vallen spaanders. Hoe zit het dan met de aansprakelijkheid van de pensioenuitvoerder, het bestuur en de bestuurders?

Van Heest Bodewes Pensioenrechtadvocatuur staat u graag bij met advies, om problemen te voorkomen of op te lossen en natuurlijk bij procedures waar u als pensioenfonds in wordt betrokken.