Particulieren

Particulieren

Hoewel pensioen steeds meer in de belangstelling staat, is het nog (te) vaak meer regel dan uitzondering, dat particulieren en werknemers echt bezig zijn met hun pensioen. Pensioen is meer iets voor later. Pas naarmate de pensioendatum nadert, raken particulieren meer geïnteresseerd in hun pensioen.

Rond uw pensioendatum, maar zeker ook daarvoor, kunnen allerlei juridische pensioenproblemen de kop opsteken. Van Heest Bodewes Pensioenrechtadvocatuur kan u adviseren en bijstaan. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de volgende situaties.

Pensioenverdeling of pensioenverrekening bij echtscheiding

Het is algemeen bekend dat een groot deel van alle huwelijken helaas eindigt in een echtscheiding. Wat het pensioen betreft, houdt dat volgens de wettelijke hoofdregels van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS) en de Pensioenwet vaak in dat de ene partner een aanzienlijk deel van het door hem of haar opgebouwde pensioen moet afstaan aan de andere partner. Het laat zich raden dat de ex-partner die het pensioen heeft opgebouwd, na een echtscheiding meestal niet staat te popelen aan de pensioenverdeling mee te werken, met al het getouwtrek van dien. Hoe hadden de partners dat kunnen voorkomen? En hoe kan de rechthebbende partner zijn of haar recht daadwerkelijk krijgen? Overigens komt het in de praktijk ook regelmatig voor dat de verdeling of verrekening van pensioen pas een probleem wordt op het moment dat de pensioengerechtigde leeftijd van de ex-partners in zicht komt, ook als de scheiding al jarenlang een feit is. De vraag rijst dan of ex-partners vanuit juridisch oogpunt nog iets kunnen ondernemen. In sommige gevallen is dat inderdaad nog mogelijk, bijvoorbeeld op grond van het zogenaamde Boon/Van Loon-arrest van de Hoge Raad.

Pensioenproblemen bij het einde van een arbeidsovereenkomst

U bent al enige tijd in dienst bij een werkgever en u verkeert in de veronderstelling dat uw pensioen goed is geregeld. Mogelijk heeft u afgezien van deelneming in de reguliere pensioenregeling van de werkgever en heeft u in plaats daarvan destijds de mogelijkheid gekregen uw eigen C-polis voort te zetten. Bij het einde van een arbeidsovereenkomst blijkt helaas maar al te vaak dat de hoogte van het opgebouwde pensioen toch niet zo hoog is als verwacht en dat de bepaling over pensioen in de arbeidsovereenkomst bij nader inzien voor meerdere uitleg vatbaar is. Wie draait voor de gevolgen op? De werkgever? De assurantietussenpersoon? De pensioenverzekeraar? Of u?

Het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar heeft onjuiste informatie verstrekt

Stelt u het zich eens voor. Het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar waar u al jarenlang pensioen opbouwt, stuurt u op een dag een brief met de mededeling dat er een administratieve fout is gemaakt. De pensioenopgaven over de afgelopen jaren bleken onjuist. Uw pensioen valt enkele duizenden euro’s lager uit dan is aangegeven op de pensioenopgaven die u in de jaren daarvoor van het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar heeft ontvangen. Wat nu? Mag het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar uw pensioen zomaar naar beneden bijstellen?

En vele andere situaties

Wat is bijvoorbeeld uw positie bij de wijziging van een pensioenregeling of bij een discriminerende pensioenregeling of bij een (dreigend) faillissement van uw werkgever? Bij deze en vele andere kwesties kan ons kantoor u bijstaan met advies of in een procedure.