Ondernemingsraden

Ondernemingsraden

Het is voor leden van ondernemingsraden zaak om pensioenkwesties de aandacht te geven die ze verdienen en, indien nodig, tijdig deskundig advies in te winnen over de vaak complexe materie. Niet in de laatste plaats omdat het bij collectieve pensioenregelingen meestal om zeer grote financiële belangen gaat, zowel voor de werkgever als voor de werknemers.

Veel ondernemingsraden worden bijvoorbeeld geconfronteerd met complexe vragen over de inhoud van een bepaalde (voorgestelde) collectieve pensioenregeling en aanpassingen aan wet- en regelgeving.

Voor een ondernemingsraad is het daarbij van groot belang om effectief gebruik te maken van de medezeggenschapsrechten en bevoegdheden die zij in verschillende situaties heeft, bijvoorbeeld in de situatie dat de collectieve pensioenregeling wordt gewijzigd of in de situatie dat er een bedrijfsovername plaatsvindt. Om effectief gebruik te kunnen maken van die medezeggenschapsrechten en bevoegdheden, is inzicht in die rechten en bevoegdheden onontbeerlijk.

Omdat veel werknemers zich in de praktijk niet zo druk maken over hun pensioen, kan de rol van de ondernemingsraad bij collectieve pensioenregelingen dan ook van cruciaal belang zijn. Het is de taak van de ondernemingsraad om een goede invulling aan die rol te geven. Van Heest Bodewes Pensioenrechtadvocatuur helpt u daar graag bij. Zo kunnen wij u adviseren over (tactisch gebruik van) medezeggenschap, waarbij u kunt profiteren van onze ervaring in de advisering van werkgevers. En natuurlijk adviseren wij u ook graag over meer inhoudelijke vraagstukken en kunnen wij voor u procederen als dat nodig is.