Verantwoordingsorgaan

Verantwoordingsorganen

Leden van verantwoordingsorganen krijgen te maken met veel verschillende pensioenrechtelijke onderwerpen. Vragen over bestuursmodellen, evenwichtige wijze van vertegenwoordiging en adviesaanvragen bij het wijzigen van de statuten en reglementen en bij het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst zijn slechts enkele voorbeelden. Het is de taak van de leden van de verantwoordingsorgaan een goede en gedegen invulling aan hun rol te geven.

Van Heest Bodewes Pensioenrechtadvocatuur helpt u daar graag bij, bijvoorbeeld met advies over inhoudelijke vraagstukken of effectief gebruik van uw medezeggenschapsrechten.