Algemeen

Diensten

Pensioenrecht is, als specialisme binnen het recht, een zelfstandig rechtsgebied, met veel specifieke regelgeving. Het pensioenrecht is bovendien constant in beweging. Juist een gespecialiseerde advocatenkantoor, beschikt over de nodige kennis en ervaring in het pensioenrecht om u adequaat te kunnen adviseren.

Pensioenrecht is bovendien verweven met veel andere rechtsgebieden, zoals het ondernemingsrecht, het arbeidsrecht, het echtscheidingsrecht, het faillissementsrecht, het verzekeringsrecht en het fiscaal recht. Door die verwevenheid van pensioenrecht met andere rechtsgebieden, wordt het aspect “pensioen” regelmatig als een bijkomend, ondergeschikt aspect gezien, ten onrechte. In de praktijk blijkt het echter juist verstandig om voor pensioenrechtelijke zaken een gespecialiseerde advocaat in te schakelen, omdat die advocaat de implicaties op pensioengebied kan overzien.

Het werkterrein van ons kantoor is binnen het pensioenrecht zeer gevarieerd en uiteenlopende cliënten worden bediend. Op onze website krijgt u een indruk van het werkterrein en de cliëntenkring van kantoor. Het is uitdrukkelijk de bedoeling om u een indruk van de praktijk te geven en niet om een complete beschrijving te geven, daarvoor is de diversiteit van de praktijk te groot. Heeft u vragen? Neemt u gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.