Met recht betrokken bij pensioen

Neem contact op

Kwaliteit en ervaring

Hoge kwaliteit van de dienstverlening mag en kunt u van ons verwachten door ruime ervaring in het pensioenrecht

Persoonlijk en betrokken

Wij hechten grote waarde aan korte lijnen en goede samenwerking met cliënt, dat ervaart u in de praktijk

Onafhankelijk en doelgericht

Wij zijn onafhankelijk, strategisch en doelgericht in de door ons te voeren procedures en in onze advisering

Pensioenuitvoerders

Als professionele speler in het pensioenveld wordt er nogal wat van u verwacht. U krijgt daardoor te maken met tal van uiteenlopende pensioen-juridische vraagstukken.

Zo dienen pensioenfondsen en pensioenverzekeraars er zorg voor te dragen dat de pensioenregelingen die zij uitvoeren steeds voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Wat mag nu wel en wat mag niet?
Lees meer →

Verantwoordingsorganen

Leden van verantwoordingsorganen krijgen te maken met veel verschillende pensioenrechtelijke onderwerpen. Vragen over bestuursmodellen, evenwichtige wijze van vertegenwoordiging en adviesaanvragen bij het wijzigen van de statuten en reglementen en bij het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst zijn slechts enkele voorbeelden. Het is de taak van de leden van de verantwoordingsorgaan een goede en gedegen invulling aan hun rol te geven.
Lees meer →

Werkgevers

Als werkgever kunt u op legio manieren te maken krijgen met pensioenkwesties, zelfs als binnen uw onderneming geen pensioenregeling geldt (of lijkt te gelden). En dat brengt vele uitdagingen met zich mee.
U kunt veel problemen rond pensioenen voorkomen, door steeds scherp te hebben welke pensioenverplichtingen uw bedrijf heeft en welke risico’s u loopt. Door tijdig advies in te winnen bij een deskundige, kunnen verschillende verrassingen in de toekomst worden voorkomen.
Lees meer →

Ondernemingsraden

Het is voor leden van ondernemingsraden zaak om pensioenkwesties de aandacht te geven die ze verdienen en, indien nodig, tijdig deskundig advies in te winnen over de vaak complexe materie. Niet in de laatste plaats omdat het bij collectieve pensioenregelingen meestal om zeer grote financiële belangen gaat, zowel voor de werkgever als voor de werknemers.
Veel ondernemingsraden worden bijvoorbeeld geconfronteerd met complexe vragen over de inhoud van een bepaalde (voorgestelde) collectieve pensioenregeling en aanpassingen aan wet- en regelgeving. Lees meer →

Advocaten/
Rechtsbijstandsverzekeraars

Steeds meer advocaten, rechtsbijstandverzekeraars en andere juristen en adviseurs krijgen in hun praktijk te maken met pensioenrechtelijke vraagstukken, omdat veel rechtsgebieden raakvlakken hebben met het pensioenrecht. Van Heest Bodewes Pensioenrechtadvocatuur werkt met (vaste) regelmaat voor diverse rechtsbijstandverzekeraars en advocatenkantoren bij pensioenkwesties door het geven van advies of voor een “second opinion” of het voeren van procedures.
Lees meer →

Particulieren

Hoewel pensioen steeds meer in de belangstelling staat, is het nog (te) vaak meer regel dan uitzondering, dat particulieren en werknemers echt bezig zijn met hun pensioen. Pensioen is meer iets voor later. Pas naarmate de pensioendatum nadert, raken particulieren meer geïnteresseerd in hun pensioen.
Rond uw pensioendatum, maar zeker ook daarvoor, kunnen allerlei juridische pensioenproblemen de kop opsteken. Van Heest Bodewes Pensioenrechtadvocatuur kan u adviseren en bijstaan. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de volgende situaties. Lees meer →

Over ons

U bent op zoek naar een advocatenkantoor dat is gespecialiseerd in het civiele pensioenrecht. Bij de advocaten van Van Heest Bodewes Pensioenrechtadvocatuur bent u dan aan het juiste adres. Wij helpen u graag! Van Heest Bodewes Pensioenrechtadvocatuur is een onafhankelijk, gespecialiseerd advocatenkantoor dat adviseert en procedeert op het gebied van pensioenrecht. Het kantoor behandelt alle voorkomende civiele juridische kwesties die verband houden met pensioen. Het kantoor staat cliënten bij in het oplossen van conflicten over pensioen of, beter nog, bij het voorkomen van conflicten. Op deze website wordt een indruk gegeven van onze praktijk en dienstverlening.

Lees meer →

Gratis telefonisch spreekuur

Heeft u (zakelijk of particulier) een vraag met betrekking tot een pensioenkwestie en u weet niet hoe u verder moet? Wilt u daar graag eens kort met een advocaat of jurist/adviseur over spreken? Dat kan! Op maandagen van 12.00 tot 13.00 kunt u gratis telefonisch contact met ons op nemen om uw vraag te stellen of uw kwestie voor te leggen zonder dat u daarvoor direct een factuur voor ontvangt. Indien de voorlegde vraag zich leent voor een (korte) beantwoording, dan zal telefonisch getracht worden u direct helderheid te geven. Indien nadere bestudering van de vraagstelling of stukken noodzakelijk is of wordt geacht, dan zal met u eventuele verdere tijdsbesteding en kosten worden besproken. Ons kantoor staat particuliere cliënten bij eventuele vervolgwerkzaamheden niet bij op basis van toevoeging.

Neem contact op